14/10/2021 00:00
Xem với cỡ chữ

3 tập thể phòng được tặng bằng khen của NHPT năm 2020

Ngày 04/10/2021, Hội đồng Quản trị NHPT đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-NHPT về việc tặng bằng khen Ngân hàng Phát triển năm 2020.
     Theo đó, tặng bằng khen NHPT năm 2020 cho các tập thể phòng: Phòng Tín dụng – Chi nhánh NHPT Hà Giang; phòng Hành chính và quản lý nhân sự - Sở Giao dịch II, Phòng Tín dụng – Chi nhánh NHPT KV Thừa Thiên Huế - Quảng Trị.
Theo Quyết định 288/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:5748
Lượt truy cập: 13032446