26/10/2021 09:37
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (403/TB-NHPT.BK-TN)

Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên; Số 16 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Thông tin tài sản đấu giá:
02 tài sản hình thành sau đầu tư của dự án: Nhà máy khai thác và chế biến bột Cacbonat thuộc Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico (Địa chỉ Tổ Lũng Hoàn, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Cụ thể:
- 01 Xe tải ben Kamaz, biển số đăng ký: 97H-2042; Năm sản xuất: 2008; Đăng ký lần đầu: 17/07/2009; Nước sản xuất: Việt Nam; Số máy: 74031082484519, Số khung; RLW55111B8A000044.
- 01 máy đào bánh xích Komatsu PC200-7, biển số đăng ký: 97XA-0328; Năm sản xuất: 2005; Đăng ký lần đầu: 06/9/2009; Nước sản xuất: Nhật Bản; Số máy: 6D102-26368876, Số khung: KMTP C049T02255407
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Giá khởi điểm của tài sản: 919.607.000 đồng.
Bằng chữ: Chín trăm mười chín triệu, sáu trăm linh bẩy nghìn đồng chẵn./.
(Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT).
Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Chi tiết:
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:
- Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên quyết định, cụ thể như sau:
 
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá là 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ phải nộp trực tiếp tại trụ sở Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên. Địa chỉ: số 16 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở Phòng Giao dịch Bắc Kạn - Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên. Địa chỉ: số 02 đường Hùng Vương, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
(Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên lựa chọn).
Mọi vấn đề xin liên hệ ông: Trịnh Đình Huy là cán bộ tín dụng Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên. Số điện thoại: 0945534838. Email: huytd@vdb.gov.vn.
Tìm theo ngày :

Khách online:4881
Lượt truy cập: 13031198